Avaktiverad vara

Det upprättas så många varor på Reshopper att vi inte hinner kontrollera allt som läggs upp. Därför har våra användare möjlighet att rapportera varor som inte passar in på Reshopper. Om tillräckligt många rapporterar en vara blir den automatiskt avaktiverad. Om detta händer blir användaren som lagt upp varan informerad genom ett e-postmeddelande där man har möjlighet att göra invändningar. Om användaren väljer att använda sig av den möjligheten kommer annonsen att skickas vidare till Reshopper för granskning. Vi ger sedan användaren besked om huruvida varan kan återaktiveras eller ej.  

Nedan hittar du de vanligaste anledningarna till att en vara avaktiverats:

  • Varan är inte upprättad korrekt
  • Det är tveksamt om varan passar in
  • Varan är inte till för barn
  • Du lägger upp reklam
  • Varan är en kopia
  • Du säljer vidare nya saker