Brugervilkår

Opdateret den 31.oktober 2018.

Betingelser for brug af Reshopper (“Betingelserne”)

mellem

Reshopper ApS
CVR-nr.: 34711763
Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal, 8000 Aarhus C, Danmark
[email protected]

(“Reshopper”)

og

dig som bruger.

Reshopper stiller en online service til rådighed via appen Reshopper, der formidler kontakt mellem private købere og sælgere af brugte ting til børn. Reshopper stiller kun de tekniske hjælpemidler til rådighed, der forbinder køber og sælger. Reshopper er ikke part i transaktioner mellem køber og sælger.  

Betingelser

Betingelserne træder i kraft, når du accepterer dem ved oprettelse af en Reshopper konto. Reshopper er ikke forpligtet til at indgå i eller mægle mellem køber og sælger ved uenigheder mellem parterne.  

Betingelser for oprettelse af bruger

For at kunne oprette dig på Reshopper, skal du være i stand til at indgå aftaler om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge. Det betyder, at du som minimum skal være 15 år og have ret til at disponere over egne midler.

Ved at oprette en brugerkonto hos Reshopper accepterer du, at:

  • Være fyldt 15 år ved din oprettelse
  • Overholde lokale regler og love inkl. love for adfærd online
  • De gemte brugeroplysninger er korrekte
  • Oplysninger om varer, du sælger, er korrekte

Misbrug af din konto, som skyldes skødesløs omgang med log-in oplysninger, eller tab/tyveri af en enhed med adgang til servicen, er ikke Reshoppers ansvar. Reshopper kan ved henvendelse hindre adgang til din konto.

Oprettelse af annonce

Du skal være opmærksom på, at indholdet af dine annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal ske i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Reshoppers regler i øvrigt, som beskrevet i Betingelserne.

Når du tilføjer billeder til din annonce på Reshopper, indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

Indhold og misbrug

Du forpligter dig til at anvende Reshopper udelukkende til konceptets formål: Køb og salg af brugte ting til børn. Du accepterer at Reshopper kun må anvendes til køb og salg mellem private mennesker på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. Salg af nye/brugte varer, der er købt med videresalg for øje og som har til formål at skabe økonomisk vinding for privatpersoner, anses i denne sammenhæng for at have et erhvervsmæssigt sigte.

Reshopper forbeholder sig retten til at vurdere, om brug er foretaget med et erhvervsmæssigt formål, og til at ekskludere brugere på baggrund af den vurdering. Se venligst vores FAQ for yderligere information (kan også findes på https://www.reshopper.com/dk/faq/).

Herunder angives eksempler på brug af Reshopper, som er forbudt:

  • Enhver erhvervsmæssig brug af Reshopper
  • Uhensigtsmæssige, ærekrænkende, truende og chikanerende kommentarer af enhver art
  • Salg af dyr
  • Upload af billeder, som krænker tredjemands rettigheder
  • Salg af kopivarer
  • Enhver anden form for negativ virkning på funktionerne i Reshopper, f.eks ved at uploade store mængder data

Reshopper forbeholder sig retten til, til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med Betingelserne eller gældende dansk ret.

Indhold på Reshopper offentliggøres direkte af brugerne og kontrolleres ikke inden af Reshopper. Vildledende, krænkende eller ulovligt indhold kan anmeldes til Reshopper via app’en. Indhold på Reshopper som strider imod konceptets formål, vil blive fjernet uden varsel.

Reshopper indeholder ophavsretlig og fortrolig information, som er beskyttet af relevant immaterialret samt øvrig ret. Reshopper tildeler dig en begrænset, genkaldelig, personlig, ikke-overførbar, og ikke-eksklusiv ret og licens til at tilgå app’en, betinget af, at du ikke (og ikke giver tredjepart ret til) kopierer, modificerer, skaber et afledt produkt fra, foretager reverse engineering, sælger, tildeler, leaser, optager lån i, eller på anden måde overfører en hvilken som helst ret under Betingelserne til en tredjepart.     

Reshopper forbeholder sig retten til at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med Betingelserne eller gældende dansk ret.

Forpligtelser og ansvar

Hvis du som sælger har accepteret et tilbud fra køber, er accepten bindende og udgør en bindende kontrakt mellem dig og køber. Du anerkender og garanterer, at du vil udføre dine forpligtelser i overensstemmelse med en indgået kontrakt, herunder at sælge, modtage betaling, samt overdrage det solgte til køber til den aftalte pris.

De varer, der er tilgængelige på Reshopper, er sat til salg af private brugere på Reshopper. Betingelserne er underlagt dansk ret.

Reshopper kan dog, fx i forbindelse med velgørenhed eller lign. optræde som sælger af en vare. I sådanne tilfælde vil det klart fremgå af annoncen, at Reshopper er sælger.

PLUS

Reshopper tilbyder en abonnementstjeneste kaldet PLUS. Læs mere om PLUS her (https://www.reshopper.com/dk/faq/hvad-er-reshopper-plus/).

For betalende kunder, vil Reshopper give relevante oplysninger om pris og levering inden afslutningen af dit køb. Ethvert køb vil være effektiv, når behandlingen af ​​din betaling er gennemført. Herefter kan du begynde at bruge de tjenester, der leveres i henhold til abonnementet.

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat af Reshopper, er dit abonnement personligt og kan ikke overdrages.

Vores abonnementer kan købes gennem app’en eller på vores hjemmeside.

Dit abonnement fornyes automatisk ved slutningen af ​​abonnementsperioden. Reshopper vil automatisk fakturere abonnementsafgiften på det betalingskort, du angav ved registreringen af ​​abonnementet, medmindre du annullerer abonnementet. Se detaljer om, hvordan du annullerer her (https://www.reshopper.com/dk/faq/hvad-er-reshopper-plus/hvordan-opsiger-jeg-mit-plus-abonnement/). Annulleringen vil træde i kraft dagen efter den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode. Hvis du annullerer betalingen og/eller ophæver Betingelserne inden udgangen af ​​abonnementsperioden, er du ikke berettiget til en tilbagebetaling af allerede betalte abonnementsbeløb, bortset fra når dette er fastsat ved lov.

Reshopper kan ændre prisen for abonnementet fra tid til anden, og vil kommunikere eventuelle prisændringer til dig. Prisændringer for abonnementet vil træde i kraft ved starten af ​​den næste abonnementsperiode efter datoen for prisændringen. Ved fortsat at bruge abonnementet efter prisændringen træder i kraft, accepterer du den nye pris.

Reshopper kan opsige dit abonnement øjeblikkeligt efter eget skøn og uden varsel. Hvis dit abonnement afsluttes uden at du har handlet i strid med Betingelserne, vil du være berettiget til at modtage en tilbagebetaling af abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode.

Fraskrivelse af fortrydelsesret

Dette afsnit gælder for PLUS abonnementstjenester købt på Reshopper.

Normalt vil en fortrydelsesperiode på 14 dage fra købsdatoen gælde for en aftale om levering af digitalt indhold.

Men når du tilmelder dig PLUS abonnementet, anmoder du Reshopper om straks at påbegynde levering af digitalt indhold til dig, hvorefter 14-dages fortrydelsesretten ikke længere er gældende. Du anerkender og accepterer, at din betaling er for levering af digitalt indhold for hele abonnementsperioden, og at du ikke vil være berettiget til at fortryde købet eller modtage tilbagebetaling.

Fortrydelsesret

Dette afsnit gælder udelukkende for de særlige omstændigheder, hvor Reshopper selv fungerer som sælger på Reshoppers app. I sådanne tilfælde vil du blive informeret om, at Reshopper er sælger.

Du har ret til at fortryde dit køb indenfor 14 dage efter du modtager varen.

I så fald vil vi refundere alle betalinger modtaget fra dig for den købte vare, og vil også refundere forsendelsesomkostninger senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af købet. Vi vil tilbageføre købesummen til det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har angivet andet. Under alle omstændigheder, vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

Bemærk, at du skal returnere varen senest 14 dage fra den dag, hvor du kommunikerer din fortrydelse. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Ethvert værdifald af varen, der forårsages af din håndtering af varen, bortset fra hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, vil blive fratrukket i det refunderede beløb.

Hvis du ønsker at fortryde dit køb, kan det ske via e-mail til [email protected] fra din registrerede e-mail-adresse, der fortæller os, at du ønsker at fortryde købet eller udfylde formularen herunder:

Til: kundeservice, Reshopper ApS

Jeg giver hermed meddelelse om, at jeg fortryder mit køb.

Købt på: [indsæt dato]
Kunden Referencenummer: [indsæt dit kunde referencenummer]
Dit fulde navn:
Din adresse:
Tlf nr:
Dato:
Årsagen til fortrydelse (valgfrit):

Reshoppers ansvar

Reshopper har intet ansvar for sælger eller købers adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier foretaget i forbindelse med, før eller efter, transaktioner på Reshopper. Reshopper påtager sig intet ansvar i henhold til, og vil ikke tiltræde, forpligtelser for hverken sælger eller køber, hvis en af parterne har brudt sine forpligtelser. Reshopper er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer, der sælges på Reshopper.

Reshopper holder ikke styr på, garanterer ikke, og er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, og lovligheden af de solgte varer i en transaktion. Reshopper garanterer ikke, at sælgeren har viljen og evnen til at levere og sælge den annoncerede vare, eller at køberen har viljen og evnen til at købe de varer, køber har foretaget bud på. Reshopper kontrollerer ikke gyldigheden af transaktioner.

Ansvarsbegrænsning

Brug af app'en er på eget ansvar. Reshopper fraskriver sig ethvert ansvar. I det omfang gældende lov muliggør dette, giver vi ingen garantier for, at: 


(i) Reshopper opfylder dine krav.

(ii) Levering af dele af servicen ikke forstyrres, forsinkes, er sikker eller fejlfri.

(iii) De indkøbte varer gennem Reshopper vil leve op til den kvalitet eller standard garanteret af sælger eller at information afgivet af sælger er nøjagtig eller korrekt.

(iv) Kvaliteten af varer købt eller opnået gennem Reshopper vil leve op til dine forventninger.

(v) Varer købt gennem Reshopper er fri for fejl i overensstemmelse med produktansvarsloven.

(vi) Sælgeren afsender solgte varer.

(vii) Køberen betaler for varen.

(viii) Fejl i oplysninger bliver rettet.

(ix) At dele af tjenesten vil være af tilfredsstillende kvalitet, fejlfri eller uden afbrydelser eller opfylde kvalitetsbetingelser og egnethed til brugerens særlige formål. Råd eller oplysninger modtaget, mundtligt eller skriftligt, fra Reshopper skal ikke udgøre en garanti, som ikke fremgår udtrykkeligt af betingelserne.

Under ingen omstændigheder vil Reshopper, eventuelle datterselskaber og associerede selskaber, leverandører, og deres respektive ejere, ledere, medlemmer, agenter og medarbejdere, være ansvarlig for tab af fortjeneste, driftsforstyrrelser, tab af forretningsoplysninger, tab af forretning, muligheder eller andet økonomisk tab, tab af data eller nogen direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader, specielle, eller strafferetlige skader eller tab, hvad enten baseret på kontrakt, skadegørende handling eller andet, der udspringer af eller i forbindelse med brug af eller manglende evne til at bruge Reshopper, ethvert indhold leveret til dig, uanset om Reshopper er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller tab. Under alle omstændigheder, og uden at det berører førnævnte, skal Reshoppers ansvar begrænses til typiske og forudsigelige skader og må ikke overstige prisen for en tre (3) måneders abonnementsperiode.

Du accepterer at holde Reshopper fri for ansvar, og efter anmodning, dets datterselskaber og dets respektive direktører, officerer og medarbejdere fra og mod alle tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer og omkostninger) der udspringer af ethvert krav, handling, eller sagsanlæg fra en bruger eller en tredjepart på grundlag af et brud på Betingelserne af dig eller en anden bruger.

Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til Betingelserne uden dit forudgående samtykke til en eventuel ny leverandør af lignende tjenester.

Begrænsning af service

Reshopper kan ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af servicen til enhver tid, herunder tilgængeligheden af enhver funktion, database og/eller indhold. Reshopper kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller hele Reshoppers tjenester uden ansvar. Hvor disse ændringer eller suspensioner vil udgøre en afslutning af servicen, kan du være berettiget til en tilbagebetaling af en andel af din abonnementsbetaling.

Tilgængelighed af service

Reshopper bestræber sig på at tilbyde en stabil service, men giver ingen garantier for, at tjenesten vil være fejlfri, eller at tjenesten vil være uden afbrydelser. Hvis der opstår en fejl, bedes du rapportere det til vores kundeservice og Reshopper vil forsøge at rette fejlen så hurtigt som muligt.

Reshopper kan lejlighedsvis begrænse din adgang til app’en for at udføre reparationer, vedligeholdelse eller at indføre ny funktionalitet eller tjenester, og vil bestræbe sig på at holde forstyrrelser til et minimum.

Opsigelse af Betingelserne

Betingelserne gælder indtil de opsiges af en af parterne. Reshopper kan opsige Betingelserne eller suspendere adgang til sin tjeneste til enhver tid. Hvis du eller Reshopper opsiger Betingelserne, eller hvis Reshopper suspenderer din adgang til app’en, har Reshopper intet ansvar for at betale dig erstatning for økonomisk tab som følge af opsigelsen, i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Konfliktløsning, Lovvalg og Værneting

Betingelserne er underlagt Dansk ret, herunder for spørgsmål om Betingelsernes eksistens og gyldighed. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder ikke anvendelse. Værneting for en eventuel retssag er Danmarks almindelige domstole.

Kommunikation og nyhedsbrev

Reshopper deler ikke dine oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

Har du ved oprettelsen accepteret at modtage relevant kommerciel kommunikation fra Reshopper og vores partnere, vil du via digitale kommunikationskanaler, herunder e-mail, SMS, internt i Reshoppers app, push-meddelelser på dine elektroniske enheder eller telefonopkald kunne modtage henvendelser.

Du accepterer at Reshopper kan sende dig elektroniske forespørgsler vedrørende din konto, annoncere opdateringer, give information om status og samt informere om indhold offentliggjort af andre brugere på Reshopper.

Hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det ved at følge linket i det modtagne nyhedsbrev eller via din Reshopper kontos indstillinger.

Ændring af Betingelserne

Reshopper kan ændre Betingelserne når som helst ved at offentliggøre de ændrede Betingelser på sin hjemmeside og i app’en. Det er dit ansvar at gennemgå Betingelserne fra tid til anden for at se, om de er blevet ændret. Den faktiske dato for hver ny version af Betingelserne vil blive angivet i toppen af siden for Betingelserne. Hvis du fortsætter med at bruge app’en eller hente indhold eller opgradere nogen af Reshoppers ydelser efter at vi har oprettet ændrede Betingelser, vil det betyde, at du accepterer vores opdaterede Betingelser. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du stoppe med at bruge og slette app’en.