Du säljer vidare nya saker

Det är inte tillåtet att sälja vidare artiklar som du t.ex. har köpt billigt på nätet eller lagerutförsäljningar. Reshopper är till för använda varor och enstaka nya felköp.