Varan är inte upprättad korrekt

Om du har angett 0-14 år som målgrupp eller upprättat varan i fel kategori kan varan verka irrelevant för andra användare. Försök därför att vara noggrann och specifik när du lägger upp nya varor.