Min vara har blivit inaktiverad

Det upprättas så många varor på Reshopper att vi inte hinner kontrollera allt som läggs upp. Därför har våra användare möjlighet att rapportera varor som inte passar in på Reshopper. Om tillräckligt många rapporterar en vara blir den automatiskt avaktiverad. Om detta händer blir användaren som lagt upp varan informerad genom ett e-postmeddelande där man har möjlighet att göra invändningar. Om användaren väljer att använda sig av den möjligheten kommer annonsen att skickas vidare till Reshopper för granskning. Vi ger sedan användaren besked om huruvida varan kan återaktiveras eller ej.  

Nedan hittar du de vanligaste anledningarna till att en vara avaktiverats:

Varan är inte korrekt upprättad

Om du har angett 0-14 år som målgrupp eller upprättat varan i fel kategori kan varan verka irrelevant för andra användare. Försök därför att vara noggrann och precis när du lägger upp nya varor.  

Det är tveksamt om varan passar in

I synnerhet möbler, inredningsartiklar och teknik hamnar i en slags gråzon på Reshopper. De flesta av våra användare uppskattar att Reshopper är en marknadsplats enbart för saker till barn. Möbler och teknik passar oftast inte i appen eftersom de kan användas av hela familjen. 

Varan är inte till för barn

Soffor, lampor o. dyl. kan finnas i barnrum men också vara helt vanliga inredningsprylar som inte riktar sig specifikt till barn. 

Du lägger upp reklam

Om din annons är reklam för dina varor eller andra saker du producerar/säljer på kommersiellt vis är den inte tillåten på Reshopper. Reklam av denna typ upplevs som störande av många av våra användare. 

Varan är en kopia

Det är förbjudet att sälja kopior på märkesvaror i Sverige. Detta gäller förstås även på Reshopper. 

Du säljer vidare nya saker

Det är inte tillåtet att sälja vidare artiklar som du t.ex. har köpt billigt på nätet eller lagerutförsäljningar. Reshopper är till för använda varor och enstaka nya felköp.