Avståndet till en vara är inte korrekt

Avståndet till en vara beräknas på en rak linje (fågelvägen). Kartfunktionen tar inte hänsyn till den exakta rutt du måste följa. 

När du har klickat på kartfunktionen för att se var en vara befinner sig kan du klicka på adressen för att öppna din telefons "Kartor"-app där det exakta avståndet till varan kan beräknas.